ההתמחות שלנו

employer's choice

במשרד נ. פינברג ושות' מייצגים אך ורק מעסיקים. ההתמחות שלנו נוגעת לכל ההיבטים המשפטיים הקשורים במעסיק ובעובדיו וכן לניהול יחסי עבודה מול ארגוני עובדים, עובדי מפתח ועובדים זוטרים. לאורך העשורים שחלפו מאז הקמתו, מוביל המשרד תיקים גדולים וחתום על תקדימים בולטים, רבים מהם שינו את פניו של משפט העבודה במרוצת השנים. עם לקוחותינו נמנים מעסיקים רבים ומגוונים, בהם גם מעסיקים בולטים ומובילים במשק.
ארבעים אנשי הצוות המשפטי המועסקים במשרד מיומנים בהופעות בבתי המשפט, במתן ייעוץ שוטף ובטיפול בכל קשת התחומים הנכללים בסל השירותים של המשרד.

יחסי עבודה קיבוציים
  • ליווי המעסיק משלב ההתארגנות הראשונית וההתמודדות על יציגות, כולל ניהול הליכים משפטיים.
  • ליווי וייעוץ בכל שלבי המשא ומתן הקיבוצי וניסוח ההסכם הקיבוצי, יישומו
   ופרשנותו.

  • ניהול הליכים מול ארגון העובדים – הליכי התייעלות וצמצום, הליכי פיטורים, יישוב חילוקי דעות, אכיפת שקט תעשייתי ועוד.
 • ליווי שביתות ועיצומים
  • ייעוץ במשברים וסכסוכי עבודה קיבוציים.
  • שימוש בכלים העומדים לזכות המעסיק (השבתות מגן, סירוב לקבל עבודה
   חלקית ועוד).

  • בקשות צד בסכסוך קיבוצי נגד שביתות.
  • הליכי ביזיון בית משפט.

  ליטיגציה בדיני עבודה
  • ייצוג והופעה בכל הערכאות המשפטיות (דין אזרחי ופלילי) בתחום יחסי עבודה.
  • התמחות בכל סוגי ההליכים המשפטיים – קיבוציים ואינדיבידואליים.

  • ניהול הליכי בוררות וגישור.
  • סיוע בהליכים הנוגעים להעסקת עובדים זרים ומבקשי מקלט.

  ייעוץ משפטי שוטף
  • ליווי משא ומתן וניסוח הסכמי עבודה אישיים וקיבוציים והתקשרויות עם קבלנים
   ונותני שירותים, יישומם ופרשנותם.
  • טיפול בסוגיות הקשורות בחוקי העבודה וצווי הרחבה, ובכלל זה: עבודה בשעות
   נוספות ובמנוחה שבועית מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר מינימום, חוק
   חופשה שנתית, חוק דמי מחלה, תשלום דמי הבראה, השתתפות בהוצאות נסיעה
   ועוד.

  • הליכי סיום העסקה, שימוע, הליכים משמעתיים, פיטורים והתפטרות.
  • סוגיות בתחום הביטוח הפנסיוני, פרישה לפנסיה בגיל פרישה, אבדן כושר עבודה
   ועוד.

  • הגבלת עיסוק וחובות סודיות ונאמנות.
  • סיוע בהליכים על פי חוק מניעת הטרדה מינית והתעמרות / התנכלות בעבודה.
  • בדיקות נאותות (Due Diligence).

  הליכים מול משרד הכלכלה והתעשייה *
  • סיוע בקבלת היתרים – כולל היתרים הנוגעים לעבודת נשים (הריון, חופשת לידה, טיפולי פוריות וכד') וכן היתרים להפסקות עבודה חריגות, להארכת משך יום העבודה, לעבודה במנוחה שבועית, להעסקה בשעות נוספות, ועוד.
  • ייעוץ בנוגע לחוק להגברת האכיפה בדיני עבודה, לרבות יישום חובות המעסיק
   וליווי בהליכים המוגשים נגד מעסיקים מכוח החוק.
   *לשעבר משרד התמ"ת