פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

18.02.21

Can I ask an employee whether he has been vaccinated or intends to be vaccinated, and what happens if the employee refuses to reply?