פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

14.03.18

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק ל-42 שעות שבועיות והיתר כללי חדש להעסקת עובדים בשעות נוספות