פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

09.07.19

פיצוי למעסיקים ששילמו שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הוראת שעה)