פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

06.03.20

עוד על הקורונה ורלוונטי מתמיד: עם התרחבות חובת הבידוד, עו"ד דוד משה, שותף במשרדנו, משיב על שאלות בנושא זכויות וחובות הצדדים ליחסי עבודה במצב הדברים הקיים.