פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

28.11.18

עדכוני פסיקה – הפסקה בין יום עבודה למשנהו או בין משמרת למשמרת שאינה עולה על 8 שעות.