פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

30.03.21

עבודה בחוה״מ – רוני איטח-גנט ואוהד גלעדי לחדר מצב החדש של כאן – 30.3.21