פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

10.03.20

נגיף הקורונה – עדכון שלישי: הרחבת הוראות הבידוד; תעודת מחלה גורפת לעובד אשר ילדו נדרש לבידוד; שינוי בהנחיות המוסד ביטוח לאומי – זכאות לדמי אבטלה בחל"ת עקב הקורונה