פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

29.03.22

מצורף בזה נוסח הסכם פשרה שנחתם בתובענה ייצוגית בתיק כפיר-תעש מערכות בע"מ אשר הוגש לאישור בית הדין לעבודה ביום 22.3.2022