פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

12.10.20

מדריך כיצד מחושבים ימי המחלה לעובד שנכנס לבידוד, האם מי שאין לו ימי מחלה צבורים זכאי לתשלום והאם עובד שחזר מחו"ל ונמצא בבידוד יקבל תשלום על ימים אלה – עו"ד דוד משה לכלכליסט – 12.10.20