פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

06.03.22

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין שעסקו במעשי גניבה של עובדים ממעסיקיהם ובשאלת שלילת פיצויי פיטורים מאלה. האם בסופם של דברים ניתן להבין מה הדין? מה אמות המידה לשלילה ושיעורה? על אלה ועוד בטור נוסף של עו״ד קרן שליט בדה מרקר. לינק למאמר בתגובה הראשונה.