פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

03.02.21

יועצת משפטית במפעל הפיס תבעה את המפעל ובכירים בו (ובהם היו"ר לשעבר ומנהלים) לפיטורים שלא כדין ושלל טענות נוספות. התביעה נדחתה לפני ימים אחדים על ידי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך חיוב התובעת בהוצאות בסכום משמעותי. את מפעל הפיס, היו"ר ומזכיר החברה ייצגו עו"ד נחום פינברג ומיכל לביא ממשרדנו.