פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

05.02.24

חוזר לקוחות 2024 – פיצויים בשל נזק עקיף – בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023 והסכם קיבוצי לתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"