פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

22.02.24

חוזר לקוחות פברואר 2024(4)- פרסום מחשבון לחישוב ערך שעת עבודה של עובדים בענפי השמירה, הניקיון וההסעדה