פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

21.02.24

חוזר לקוחות פברואר 2024(3)- זכויות משרתי מילואים ובני זוגם – "חרבות ברזל" – הסכם קיבוצי מיום 4.2.2024; החלטת ממשלה: שיפוי חלקי למעסיקיהם של משרתי מילואים בגין הפקדות פנסיוניות