פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

08.02.24

וובינר ללא עלות בנושא שמירה על פרטיות בעבודה: שימוש במצלמות, פיקוח על עבודה מהבית, מידע ביומטרי לבקרת נוכחות ודילמות בנושאים אלה