פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

06.02.24

חוזר לקוחות פברואר 2024(2) -עבודה ביום הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – 27 בפברואר 2024