פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

04.09.23

חוזר לקוחות ספטמבר 2023- יחסי זכיינות- מי המעסיק לצורך ניהול מו"מ קיבוצי?