פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

15.09.20

חוזר לקוחות ספטמבר 2020(2)- הנחיות המוסד לביטוח לאומי לעניין הוצאה לחל"ת – לקראת סגר שני