פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

09.11.23

חוזר לקוחות נובמבר 2023: העלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי – גילוי דעת מטעם הממונה הראשית על יחסי עבודה