פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

09.11.23

חוזר לקוחות נובמבר 2023(2) – חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל)