פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

30.11.23

חוזר לקוחות נובמבר 2023 (4) – חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל) – איסור על פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם ותיקון לחוק הביטוח הלאומי (תשלומים לקופת גמל לקצבה בעבור חטוף או נעדר – הוראת שעה)