פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

28.03.24

חוזר לקוחות מרץ 2024(5)-חוק הקפאה והפחתה של דמי ההבראה בשנת 2024 לשם תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-2024