פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

21.03.24

חוזר לקוחות מרץ 2024(4)- צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין הארכת תקופת הזכאות לתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הבטחוני; צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין הארכת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת במילואים (בעניין ועדת הפיקוח)