פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

03.03.24

חוזר לקוחות מרץ 2024- הארכת תוקפה של הוראת השעה – חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה – חרבות ברזל) –איסור על פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם עד ליום 1.7.2024