פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

18.03.20

חוזר לקוחות מרץ 2020 (5) – היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – קורונה)