פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

05.05.24

חוזר לקוחות מאי 2024- תקנות הביטוח הלאומי – שיפוי למעסיקיהם של משרתי מילואים בגין הפקדות לביטוח פנסיוני (הוראת שעה)