פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

17.05.22

חוזר לקוחות מאי 2022- תשלום דמי מחלה לעובד החולה במחלה קשה – תיקון לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976