פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

31.05.21

חוזר לקוחות מאי 2021- הפקת דו"חות על ידי מעסיקים לגבי פערי שכר בין גברים לנשים על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד