פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

12.05.20

חוזר לקוחות מאי 2020(2) – פטור מתשלום דמי טיפול ארגוני לארגון מעסיקים בתחומי התעשייה והמלאכה