פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

19.05.20

חוזר לקוחות מאי 2020 (3)- עדכון בנושא פיקדון לעובדים זרים מסתננים – בעקבות פסק הדין בבג"ץ 2293/17