פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

21.01.24

חוזר לקוחות ינואר 2024(2) הארכת תקופת מתווה סיוע ופיצוי לעסקים והקלות בקבלת דמי אבטלה- תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), התשפ"ד-2024