פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

08.01.24

חוזר לקוחות ינואר 2024 – הארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין חוק הגנה על עובדים בשעת חירום האוסר על פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם