פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

06.01.21

חוזר לקוחות ינואר 2021(2) – בית הדין הארצי לעבודה 'מרכך' את חובת עריכת השימוע לעובדי קבלן