פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

18.01.21

חוזר לקוחות ינואר 2021 (5) – שמירה על פרטיות העובדים – פסיקה אזורית חדשה