פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

03.01.21

חוזר לקוחות ינואר 2021- חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט- 2019