פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

12.01.21

חוזר לקוחות ינואר 2020(4)- חוק המידע הפלילי ותקנת השבים תשע"ט-2019 – דחיית מועד כניסתו לתוקף