פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

10.06.24

חוזר לקוחות יוני 2024 – הרחבת זכויות משרתי מילואים ובני זוגם (הגבלות בעניין פיטורים ופגיעה בהיקף משרה/בהכנסה)