פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

10.07.24

חוזר לקוחות יולי 2024- הארכת תקופת הפיצוי בשל נזק עקיף והארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין איסור פיטורי עובדים מפונים, חטופים, נעדרים ובני משפחותיהם