פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

27.07.22

חוזר לקוחות יולי 2022(2) – שינויים בתעריפי תחבורה ציבורית החל מ- 1.8.2022 והשפעתם על העובדים