פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

18.07.22

חוזר לקוחות יולי 2022 – חוק המידע הפלילי ותקנת השבים תשע"ט-2019 נכנס לתוקפו ביום 12.7.2022