פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

27.07.20

חוזר לקוחות יולי 2020 – עדכון פסיקה- על המשתמש לערוך שימוע לעובדי קבלן המועסקים בחצריו