פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

21.12.22

חוזר לקוחות דצמבר 2022 – "יחסי השפעה" במקום עבודה – מושג חדש שיצר בית הדין הארצי לעניין הטרדה מינית ע"ע (ארצי) 35999-10-21 פלונית – חברה פלונית, ניתן ביום 13.12.2022