פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

27.12.21

חוזר לקוחות דצמבר 2021(3) – תשלום גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות – התחשבנות על הפרשי שעות נוספות