פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

15.12.21

חוזר לקוחות דצמבר 2021(2) – העלאת מעמדה של האחראית/הבודקת על פי החוק למניעת הטרדה מינית וחסיונם של המסמכים והעדויות שנמסרו לה במהלך הבדיקה