פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

21.12.20

חוזר לקוחות דצמבר 2020 (2)- שאלות ותשובות למעסיקים ולעובדים בארגון הנוגעות למבצע החיסונים הארצי