פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

18.04.24

חוזר לקוחות אפריל 2024(3) – פיצויים בשל נזק עקיף – תיקון מס' 3 לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים