פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

17.04.24

חוזר לקוחות אפריל 2024(2) – הנחיית רשות המיסים בעניין חוק הקפאה והפחתה של דמי ההבראה בשנת 2024 – כללים ויישום