פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

23.04.23

חוזר לקוחות אפריל 2023 – הפקת דו"חות על ידי מעסיקים לגבי פערי שכר בין גברים לנשים על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

לקראת הפקת הדו"חות בנוגע לפערי שכר בין גברים לנשים על פי חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 6) – ראו את החוזר תחת הקישור שלהלן ובו תמצית עדכון הנחיות נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה למעסיקים כפי שפורסמה הבוקר (23.4.2023) בנוגע ליישום התיקון לחוק.