פרסומים

חוזרי הלקוחות שלנו, הכוללים פרשנות מקצועית חדשנית, מהווים מקור ידע ורפרנס מקצועי

24.04.22

חוזר לקוחות אפריל 2022(4)- הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי – תיקון לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954